İş Hukuku

Dünün işçileri bugünün işverenleri…

İş hayatında işveren ve işçi ilişkilerinin sağlıklı ve sorunsuz devamı, işletmenin verimliliği ve başarısı için en önemli faktörlerden biridir. Bu nedenle gerek işçinin gerekse işverenin iş hukuku kapsamında yükümlülüklerini ve sahip olduğu haklarını tam ve eksiksiz bilmesi çok önemlidir. Hukuk büromuz iş hukuku alanında uzman kadrosuyla işverenlere bu konuda eksiksiz danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Bu doğrultuda hizmet sözleşmeleri hazırlanmakta mevcut sözleşmeler ve ekleri Yargıtay kararları doğrultusunda güncellenmekte ve somut olaya özel tutanak, savunma istem yazıları, ihtar ve fesih bildirimlerinin hazırlanmaktadır. Fesih prosedürünün doğru ve eksiksiz uygulanması için gerekli tüm bilgi ve doküman sağlanarak işçi tarafından açılabilecek muhtemel haksız davaların önü kesilmekte ya da dava açılması halinde davaların şirket lehine sonuçlanması temin edilmektedir.

Ayrıca, dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili birtakım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin en çok kabul gören tanımına göre; “İş güvenliği, işyerlerindeki çalışma koşullarının sağlık ve güvenlik içinde olmasını temin eden ve sonucunda iş kazaları ile meslek hastalıklarını azaltan bir bilimdir.”

Yasalar esas olarak işverene, kamu hukuku temelinde işin yapılması sırasında işçilerin karşılaştığı tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması konusunda pek çok yükümlülük getirmiştir.  Bu yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymak işletmenin sonradan altından kalkamayacağı büyük tazminat yükleri altına girmesine engel olacaktır. Büromuz bu konuda verdiği danışmanlık hizmetiyle, bu tür tazminat risklerinin en aza inmesini sağlamaktadır.

Büromuzda işçilerin aşağıda yazılı konularda haklarının alınması gerekli hukuki yardım sunulmaktadır.

  • Kıdem, İhbar, fazla mesai ve benzeri işçi tazminat davaları,
  • Mobbing davaları,
  • İşe iade davaları,
  • Hizmet Tespit Davaları,
  • İş Kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davaları,