İdare ve Vergi Hukuku

İdare eden değil sonuç veren çözümler…

Kişiler ile idari kuruluşlar arasındaki ihtilafların çözümü için hukuk büromuzun deneyimli kadrosu gerekli tüm idari başvurularda bulunmakta bu kapsamda;

  • İdari başvuru ve itirazların yapılması,
  • Gerekli idari davaların açılması ve takibi

Kazandığımız sürece elbette ödeyeceğiz…

Gerçek ve tüzel kişiler aleyhine haksız yere düzenlenmiş olan vergi cezaları ve usulsüzlük cezaları ile benzeri hukuksal yaptırımların iptali vergi hukuku alanında verilen hizmetin temelini oluşturmaktadır.