Ticaret Hukuku

Emin ellerde ve güvenli limandasınız…

Ticari işlemlerinden kaynaklanan her türlü hukuki ihtilafın hızlı ve etkin çözümü temel ilkemizdir.

Bu kapsamda verilen başlıca hizmetler;

  • Koruyucu hukuk danışmanlığı,
  • Yerli ve yabancı şirket kuruluşu,
  • Tazminat ve alacak davalarının takibi,
  • Sözleşme hazırlanması,
  • Genel kurul toplantılarının hazırlanması,
  • Tüketici hukuku kapsamında danışmanlık,
  • Şirket hukuki raporlaması,
  • Haksız rekabet ve rekabet hukuku kapsamında danışmanlık