Boşanma ve Aile Hukuku

Kimse boşanmak için evlenmez ancak bir gün konusunda uzman bir avukatın yardımı gerekebilir…

Fiilen bitmiş, taraflar ve toplum için bir fayda kalmamış olan evliliklerin, taraflara ve varma müşterek çocuklara en az zarar ile sonlandırılması gerekebilir. Bu kapsamda hukuk büromuzun verdiği hizmetlere örnekler;

  • Anlaşmalı ve çekişmeli boşanma davalarının takibi,
  • Boşanmanın mali sonuçlarına ilişkin anlaşmalar yapılması,
  • Müşterek çocukların en az etkilenmesi için uzman pedagog yardımı ile velayetin düzenlenmesi,
  • Mal rejimi ve paylaşımı davalarının takibi,
  • Maddi, manevi tazminat ve nafaka davaları,
  • Evden uzaklaştırma ve sair tedbir kararlarının alınması