Sözleşmeler Hukuku

Sayfalarca, anlaşılmaz hukuki terimlerle dolu, küçük puntolu metinler değil amaca hizmet eden sözleşmeler.

Şirketler arasında oluşan hukuki ihtilafın konusunu, taraflar arasında yapılan sözlü sözleşmeler veya yazılı olmakla birlikte itinasız ve yapılan ticari işe uygun olmayan sözleşmeler oluşturmaktadır. Ticari hayatta globalleşmenin de bir sonucu olarak ticaretin coğrafi sınırları genişlemiş ve taraflar arasındaki sözleşmeler çok daha büyük önem kazanmıştır.

Öyle ki; ticari işin tanımının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin doğru ve yeterli biçimde tanımlandığı, hukuki açıdan tam bir değerlendirmeyi içeren ve firmanın haklarının maksimum ölçüde korunması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı bir sözleşme hukuki ihtilafın ortaya çıkması ihtimalinin en aza indirgenmesini sağlanmasında ve ortaya çıkan ihtilafın en kısa zamanda sonlandırılması yönünde kritik öneme sahiptir.

Ticari hayattaki rekabetin arttığı çağımızda ise firmalar ve tacir kişiler için en önemli ve değerli varlıkları zaman olmakla doğru ve ihtiyaca uygun sözleşme zaman ve sermaye kaybına büyük oranda engel olacak, rakiplerin bir adım önünde olabilmeyi sağlayacaktır.

Sözleşmenin bir hukukçu tarafından hazırlanması, kontrol edilmesi firmaların ticari hayattaki başarısı açısından büyük öneme sahiptir. Hukuk büromuz sahip olduğu bilgi birikimi, tecrübe ve akademik yapısı ile Türkçe ve İngilizce sözleşme hazırlama ve hazırlanmış sözleşmelerin tadili ve değerlendirmesi konusunda uzmandır.