Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuk kapsamında hukuk büromuz tarafından verilen hizmetler…

  • Rekabet Kurulu ile yapılan müzakere ve yazışmalarda müvekkilleri temsil,
  • Rekabet kurumu soruşturmalarında temsil ve savunma,
  • Birleşme devralma bildirimleri,
  • Sözleşmelerinin rekabet hukukuna uygun hazırlanması ve uygunluk incelemesi,
  • Muafiyet bildirimleri ve menfi tespit başvuruları,
  • Rekabet ihlali tazminat davaları,
  • Rekabet kurumuna karşı idari davalar.